Цени*:

  • Подмяна на кутийка за оригинален ключ на клик – от 5 до 15 лв.
  • Подмяна на кутийка за оригинален ключ на лепене – от 10 до 40 лв.
  • Подмяна на кутийка за допълнително монтирано дистанционно управление – от 5 до 10 лв.

* Цените варират в зависимост от модела на автомобила и сложността на операцията.