Цени*:

  • Екстрактване на секюрити код през ОБД – от 20 до 40 лв.
  • Екстрактване на секюрити код – демонтаж и монтаж на модул – от 20 до 40 лв.
  • Подготовка на автоключ – дилърски през ОБД – от 30 до 50 лв.
  • Подготовка на автоключ – дилърски – демонтаж и монтаж на модул – от 30 до 60 лв.
  • Обучение на автоключ към имобилайзер през ОБД – от 20 до 40 лв.
  • Обучение на автоключ към имобилайзер – демонтаж и монтаж на модул – 40 до 150 лв.

* Цените варират в зависимост от модела на автомобила и сложността на операцията.