Цени*:

  • Обучение на оригинално дистанционно без диагностика – от 10 до 40 лв.
  • Обучение на оригинално дистанционно през диагностика – от 20 до 50 лв.
  • Обучение на дистанционно за допълнително монтирани аларми – от 20 до 40 лв.